Μάθημα:  Τεχνολογία Υψηλών Τάσεων

 

Τμήμα : Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

 

Υπεύθυνος Καθηγητής : Κων/νος Στ. Ψωμόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής

 

Γραφείο : Κτίριο Β, 1ος Όροφος, Αίθουσα Β114δ

Εργαστήριο : Κτήριο Ζ, Υπόγειο, Αίθουσα ΖΑ016

 

Ώρες Γραφείου : Τετάρτη 11:00-13:00 (ΖΑ016), Πέμπτη 12:00–14:00 (Β114δ)

 

Τηλέφωνο Γραφείου: 2105381182,  Εργαστηρίου : 2105381541

Κινητό: 6974509948

Fax: 2105381321

 

Email: cpsomop@teipir.gr

Email Εργαστηρίου: hvlab@teipir.gr ,  tytlab@gmail.com

 

Web:  http://elec.daidalos.teipir.gr/html/Staff/psomopoulos.html

 

 

ΝΕΟ   ΒΑΘΜΟΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΥΤ 01/07/2015

 

ΝΕΟ   Εργαστηριακές Ομάδες Εξαμήνου 2014-15

 

ΝΕΟ   Σημειώσεις Θεωρίας Α’ Μέρος  Διορθωμένο

ΝΕΟ   Σημειώσεις Εργαστηρίου